Tina Palaić je univ. dipl. etnologinja, kulturna antropologinja in pedagoginja. Že vrsto let sodeluje s Slovenskim etnografskim muzejem v Ljubljani, kjer se v okviru mednarodnih projektov osredotoča na obravnavo zunajevropskih muzejskih zbirk. Pri tem naslavlja teme migracij, identitet in rasizma ter izprašuje metodologijo in etiko dekolonizacije muzejskega dela. Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo ljubljanske Filozofske fakultete pripravlja doktorsko disertacijo, v kateri analizira muzejske prakse zbiranja in predstavljanja zunajevropskih zbirk na Slovenskem iz časa Gibanja neuvrščenih. Njeno osrednje raziskovalno vprašanje je, ali lahko ustreznejše strategije in vizije predstavljanja Drugega oblikujemo na podlagi specifične antikolonialne naravnanosti Gibanja neuvrščenih namesto sledenja zahodnim modelom.