Selma Selman, umetnica in romska aktivistka, je diplomirala iz likovne umetnosti na Oddelku za slikarstvo na Univerzi v Banja Luki, na Univerzi Syracuse (ZDA) pa je magistrirala iz transmedijskih, vizualnih in uprizoritvenih umetnosti. Njeno iskanje sodobnega političnega upora izhaja iz njene osebne izkušnje zatiranja, ki ga doživlja kot ženska romskega porekla. Njena umetniška dela stremijo k zaščiti in opolnomočenju žensk, pa tudi k udejanjanju ženske kolektivne samo-emancipacije. Selma Selman je ustanoviteljica organizacije za opolnomočenje romskih deklet Marš u školu! (Marš v šolo!). Razstavljala je po vsem svetu in prejela več nagrad, med njimi nagrado Beli Aphroid 2019 za izjemne umetniške dosežke. Prebiva med Evropo in ZDA.

www.selmanselma.com

Dogodki

Odprtje razstave
6. 10.   18.30 – 19.30
Odprtje razstave s performativnim predavanjem
6. 10.   17.00 – 18.00
Odprtje festivala z ministrico za kulturo in odprtje razstave
6. 10.   20.00 – 22.00