Samar Zughool je uprizoritvena umetnica in izkušena vodja medkulturnih usposabljanj. Soustanovila je pobudo Solidarity in Daily Efforts, znotraj nje pa skupino Migrantske ženske, ki kuhajo in čistijo v umetnosti, kulturi in politiki. Dela tudi za Povod – Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi. Izobraževala se je s področja ženskih gibanj in načrtovanja javnih politik. Za svoje magistrsko delo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, naslovljeno Vloga gibanj za pravice žensk pri spremembah spolno diskriminatorne zakonodaje po arabski pomladi in osredotočeno na Jordanijo in Tunizijo, je prejela študentsko Prešernovo nagrado. Zavezana je globalni pravičnosti onkraj spola in nacionalnih meja.