Marijana Hameršak je višja znanstvena sodelavka Inštituta za etnologijo in folkloristiko v Zagrebu in docentka na Univerzi v Zagrebu. Njena področja raziskovanja zajemajo zgodovino in antropologijo otroštva in otroške književnosti, materialne in institucionalne vidike književnosti, popularno kulturo, folkloro, folklorne študije in migracije. Je avtorica knjige Pričalice: o povijesti djetinjstva i bajke (Pripovedovalke: o zgodovini otroštva in pravljic, 2011) in soavtorica knjige Uvod u dječju književnost (Uvod v otroško književnost, 2015). Trenutno sodeluje pri raziskovalnem projektu ERIM – Evropski režim ireguliziranih migracij na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika.

https://erim.ief.hr/

Dogodki

Odprtje razstave
6. 10.   18.30 – 19.30
Odprtje razstave s performativnim predavanjem
6. 10.   17.00 – 18.00
Odprtje festivala z ministrico za kulturo in odprtje razstave
6. 10.   20.00 – 22.00

Umetniška dela