Dobrodošli, a nikoli enakovredni. Foto: arhiv umetnice. Dobrodošli, a nikoli enakovredni. Foto: arhiv umetnice.

Belinda Kazeem-Kamiński
Dobrodošli, a nikoli enakovredni

Diaprojekcija, 26 črno-belih diapozitivov

2021

Umetniški projekt Dobrodošli, a nikoli enakovredni zaradi izbranega medija – diaprojekcije – spominja na akademsko okolje. S povečavami petih različic fotografije, ki je bila pozneje spremenjena v razglednico, slednjo razgradi in razgali njeno temeljno nasilnost. Na razglednici je upodobljen prihod zahodnoafriških nastopajočih na Dunaj leta 1896, kamor so po predstavi v Budimpešti pripluli z ladjo. »V dobrodošlico« jih je pričakalo na stotine (belih) ljudi, ki so bolščali vanje, nanje kazali s prstom ter jih secirali s pogledi in kretnjami.

Kompozicija fotografij – in njihova proizvodnja v obliki razglednic – poudarja nasprotje med »normo« in »drugim«, popredmetenje črnskosti in spektakularizacijo »drugosti«. Ker Belinda Kazeem-Kamiński pokaže samo povečane, dematerializirane detajle s fotografij – dele pogledov in kretenj občinstva –, preprečuje reprodukcijo izvirne vizualne izkušnje. S tem razprši panoptični, objektivizirajoči in nasilni belski pogled na črnska telesa ter poudari razsežnost, do katere je rasistična ideologija povezana z vzpostavljanjem režimov gledanja.