Catherine Baker predava zgodovino 20. stoletja na Univerzi Hull v Veliki Britaniji. Njene raziskave popularne kulture, zgodovinopisja in kolektivnih identitet, ki so se pojavile po razpadu Jugoslavije, skušajo umestiti pojugoslovansko regijo ter njene predstave o »Evropi« in »Balkanu« v transnacionalni kontekst, pri čemer pozornost namenjajo tudi globalni rasni politiki. Catherine Baker je avtorica študije Race and the Yugoslav Region: Postsocialist, Post-Conflict, Postcolonial? (2018) in urednica prihajajočega Routledgeovega priročnika o popularni glasbi in politiki Balkana (Routledge Handbook of Popular Music and Politics in the Balkans).

Dogodki

Spletno predavanje
8. 10.   14.00 – 15.00