Bojana Rogelj Škafar je dr. socioloških znanosti, univ. dipl. etnologinja in umetnostna zgodovinarka. Od leta 1989 je muzejska svétnica ter kustodinja za zbirke ljudske umetnosti in slikovne vire v Slovenskem etnografskem muzeju. Raziskuje slovensko ljudsko umetnost in njene interpretacije, interpretacije slikovnih virov za raziskovanje etnoloških tem ter vizualno kulturo in zgodovino muzeja. Bila je vodja projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam (2013–2015) in nacionalna koordinatorka projekta Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage (Delimo si svet vključevanja, ustvarjalnosti in dediščine, 2014–2018). Njena bibliografija obsega preko tristo enot. Je avtorica številnih razstav, zadnja med njimi je Ljudska umetnost med domom in svetom: Zbirki SEM in ljudske umetnosti NSK skupine IRWIN (2021).