Anna Dasović je študirala fotografijo. Njene instalacije in videi vztrajajo pri formalni preciznosti, vendar ustvarja zelo interdisciplinarno. Njena metodologija vključuje raziskovanje arhivov in bibliografij, terensko delo in intervjuje. V svojih delih izprašuje retorične strukture, ki naredijo genocidno nasilje vidno, in strukture, ki zastirajo politično neprikladne vidike tovrstnih konfliktov. Pri tem je zanjo osrednjega pomena raziskovanje vloge nepristranskega opazovalca. Je članica kolektiva Collection, Template for a Future Model of Representation (Zbirka, Predloge za bodoči model reprezentacije). Ta raziskuje današnjo krizo institucij sodobne umetnosti, ki temeljijo na zbirkah. Razstavljala je v Stedelijk Museum (Amsterdam), Van Abbemuseum (Eindhoven), Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Bergen Assembly (Norveška), alžirskem Muzeju moderne in sodobne umetnosti in na mnogih drugih prizoriščih.

http://www.annadasovic.com/

Dogodki

Odprtje razstave
6. 10.   18.30 – 19.30
Odprtje razstave s performativnim predavanjem
6. 10.   17.00 – 18.00
Odprtje festivala z ministrico za kulturo in odprtje razstave
6. 10.   20.00 – 22.00