Ana Hoffner ex-Prvulovic* je umetnica*, raziskovalka* in piska*. Raziskovalno in umetniško deluje na področjih sodobne umetnosti, umetnostne zgodovine, kulturnih študij in kritiške teorije. Zanimajo jo* kvirovske prakse, sledi globalnega kapitala in kolonialnosti, vzhod, oblike pobega, zgodnja psihoanaliza, pa tudi politika spomina in vojne. Ana Hoffner se ukvarja z videom, fotografijo, instalacijami in performansom. Pri tem se naslanja na tehnike apropriacije, kot je ponovno razstavljanje fotografij, intervjujev in poročil, ter išče načine, kako desinhronizirati normativne lastnosti telesa in glasu, zvoka in slike. Eksplicitno se zoperstavlja trenutni nadvladi korporativne estetike, podobam gnusa in groze ter desno usmerjenemu establišmentu, tako da vztraja pri analizi, kontekstualizaciji in refleksiji. Prizadeva si, da bi med ikonične podobe in visoko performativne dogodke naše totalizirajoče sodobnosti vnesla* različne temporalnosti, odnose in prostore.

*Nebinarna oseba na križpotju tistih, ki so bile rojene v Paraćinu (Jugoslavija) leta 1980, ki so bile preseljene leta 1989 in ki so leta 2002 prejele kapitalistično državljanstvo (Avstrija), z njim pa novo ime.

https://www.anahoffner.com/

Dogodki

Odprtje razstave
6. 10.   18.30 – 19.30
Odprtje razstave s performativnim predavanjem
6. 10.   17.00 – 18.00
Odprtje festivala z ministrico za kulturo in odprtje razstave
6. 10.   20.00 – 22.00